ماشین سازی یونارآک

اسلایدشوی صفحه اصلی

No images

یک سال گارانتی تعویض واقعی| 10 سال خدمات پس از فروش

 با یک سال گارانتی واقعی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش در کنار مشتریان هستم .

نکات لازم در نگهداری و رعایت ایمنی دستگاه | نکات لازم در نگهداری و رعایت ایمنی دستگاه

 

1 – ریل ها و بالسکرو دستگاه بعد از هر تراش کاملا" تمیز شود.

 

نکات قابل توجه در بکارگیری دستگاه | نکات قابل توجه در بکارگیری دستگاه

 1 – نبایستی با این دستگاه دیسکهایی که بر اثر ترمزهای پی در پی تبدیل به الماسه شده است را تراش داد .

 

Description: شکل 1 – سیستم متداول تعلیق جلو و فرمان با کمک-فنر و جعبه فرمان هیدرولیکی اره ای

 

سیستم
تعلیق عقب و جلو بسیاری از خودروها متفاوت است. بیشتر خودروهای دیفرانسیل جلو کمک
–فنر یا سیستم تعلیق مشابهی در جلو دارند (شکل 1 ) از سیستم تعلیق جلو کمک –فنردار
در بعضی از خودروهای چهار چرخ محرک نیز استفاده می شود(شکل 2 ) سیستم تعلیق جلو
خودروهای دیفرانسیل عقب را می توان به سه نوع مستقل، اکسل طبقی و اکسل توپر تقسیم
کرد . در ادامه مطلب نمونه هایی از این انواع را شرح می دهیم.

 

  Description: شکل 1 – سیستم متداول تعلیق جلو و فرمان با کمک-فنر و جعبه فرمان هیدرولیکی اره ای

شکل 1 – سیستم متداول تعلیق جلو و فرمان با کمک-فنر و جعبه فرمان هیدرولیکی اره ای

 

  Description: شکل 2 - اجزای سیستم تعلیق خودرو که در آن از کمک-فنر در جلو و از فنر های لول در عقب خودرو استفاده شده است.

شکل 2 - اجزای سیستم تعلیق خودرو که در آن از کمک-فنر در جلو و از فنر های لول در عقب خودرو استفاده شده است.

 

 

سیستم
تعلیق جلو با فنر لول (دیفرانسیل عقب)

 

در
سیستم تعلیق جلو بسیاری از خودروها از فنر لول استفاده می شود این فنرها روی
طبقهای بالا یا پایین می نشینند. از فنرهای لول همراه با اکسل های طبقی جلو در
سیستمهای تعلیق جلو مجهز به کمک –فنر نیز استفاده می شود.

1. فنر
لول نصب شده روی طبق پایین در شکل 3 سیستم تعلیق جلو با فنر لول، که در آن از
طبقهای بالا و پایین به طول نا مساوی استفاده شده، نشان داده شده است . این سیستم
را سیستم طبق کوتاه و بلند یا سیستم جناغی دوبل می نامند طبق ها به صورت لولایی به
اتاق یا شاسی خودرو متصل می شوند. سر بالای فنر لول در فرورفتگی شاسی می نشیند. سر
دیگر فنر به طبق پایین تکیه دارد. وقتی چرخ بالا و پایین می رود، طبقهای روی پاشنه
می چرخند و فنر بلند و کوتاه می شود. - هر دو طبق نشان داده شده در شکل 3 شبیه
جناغ اند. آنها در هر یک از سرهای خارجی خود یک سیبک و در سرهای داخلی خود دو نقطه
اتصال دارند. سرهای داخلی طبق ها در بوشهای لاستیکی قرار دارند این بوشها به طبق
ها امکان می دهند که با مقاومت اندکی بالا و پایین بروند . وقتی فنر کاملا فشرده
می شود، ضربه گیرهای لاستیکی متصل به شاسی یا طبق مانع تماس فلز با فلز می شوند،
کمک فنر درست در وسط فنر لول قرار می گیرد.

 

  Description: شکل 3 – جلو بندی با فنر لول که در آن از طبق های بالا و پایین با طول های نا مساوی استفاده شده است . میل موج گیر به کنترل غلطش اتاق در هنگام پیچیدن خودرو یا پیمودن راه های نا هموار کمک می کند.

شکل 3 – جلو بندی با فنر لول که در آن از طبق های بالا و پایین با طول های نا مساوی استفاده شده است . میل موج گیر به کنترل غلطش اتاق در هنگام پیچیدن خودرو یا پیمودن راه های نا هموار کمک می کند.

 

2. فنر
لول نصب شده روی طبق بالا  در شکل 4 ، فنر
لول روی طبق بالا می نشیند. سر بالایی فنر به اتاق متصل می شود . وقتی چرخ بالا و
پایین می رود، طبقها مطابق شکل 3 بالا و پایین می روند در این حالت فنر بین طبق
بالا و اتاق فشرده می شود .- در شکل 4 یک طبق پایین از نوع تیر نشان داده شده است
.این اکسل طبقی فقط یک نقطه اتصال به شاسی دارد . وقتی طبق فقط یک نقطه اتصال
لولایی داشته باشد، سیستم تعلیق باید به میل تعادل مجهز شود میل تعادل از حرکت طبق
پایین به جلو و عقب، در هنگام ترمز گیری یا بر اثر ضربه های دست انداز جلوگیری می
کند .- در شکل 5 نوع مشابهی از سیستم تعلیق جلو با فنر لول و طبق های بالا و پایین
نشان داده شده است. طبق پایین از نوع تیری و طبق بالا از نوع جناغی است. فنر لول
کمک فنر را در بر می گیرد. سر پایین کمک فنر به طبق پایین متصل است و سر بالای آن
به اتاق خودرو بسته می شود . طبق پایین به وسیله یک میل تعادل درجا نگه داشته می
شود. این میل تعادل مانند میل تعادل نشان داده شده در شکل 4 کار می کند .

 

  Description: شکل 4 – سیستم تعلیق جلو با فنر لول که در آن فنر روی طبق بالا نصب شده است. طبق پایین فقط یک نقطه اتصال به شاسی دارد و باید از یک میل تعادل استفاده کرد.

شکل 4 – سیستم تعلیق جلو با فنر لول که در آن فنر روی طبق بالا نصب شده است. طبق پایین فقط یک نقطه اتصال به شاسی دارد و باید از یک میل تعادل استفاده کرد.

 

  Description: شکل 5 – سیستم تعلیق جلو با مجموعه فنر لول و کمک-فنر . طبق بالا از نوع جناغی است . طبق پایین از نوع تیری است و به وسیله یک میل تعادل مهار می شود.

شکل 5 – سیستم تعلیق جلو با مجموعه فنر لول و کمک-فنر . طبق بالا از نوع جناغی است . طبق پایین از نوع تیری است و به وسیله یک میل تعادل مهار می شود.

 

3. فنر
لول روی اکسلهای طبقی کارخانه فورد روی بسیاری از کامیون هایی که می سازد سیستم
تعلیق جلو مستقل از نوع اکسل طبقی نصب می کند( شکل 6 ) هر یک از چرخ های جلو روی
میل سگدستی سوار است که بر سر یک اکسل طبقی مجزا نصب شده است. فنر لول بیبن اکسل
طبقی و فنر نشین روی شاسی نصب می شود. سر دیگر اکسل طبقی ، به واسطه لولاهایی
انعطاف پذیر به شاسی خودرو متصل است. وقتی چرخهای خودرو در دست اندازهای جاده می
افتند، اکسل طبقی بالا و پایین می رود. این عمل سبب فشرده یا باز شدن فنرها می شود
سر متصل به چرخ اکسلها، به واسطه بازوهای شعاعی ، به شاسی خودرو متصل می شود . این
بازوها اکسل طبقی را مهار می کنند و در عین حال به چرخ و به سر دیگر اکسل طبقی
امکان بالا و پایین رفتن می دهند.

 

  Description: شکل 6 – سیستم تعلیق جلوی مستقل با فنر لول از نوع اکسل طبقی که در کامیون ها به کار می رود.

شکل 6 – سیستم تعلیق جلوی مستقل با فنر لول از نوع اکسل طبقی که در کامیون ها به کار می رود.

 

سیستم
تعلیق جلو با کمک – فنر

 

در
سیستم تعلیق جلو با کمک- فنر، فنر لول و کمک فنر به صورت یک مجموعه واحد ترکیب شده
اند (شکل 7 ) سر پاینی کمک به سر خارجی یک طبق پایین از نوع تیری متصل است. در این
سیستم از طبق بالا استفاده نمی شود. سر بالایی کمک به اتاق خودرو متصل است .
بلبرینگی( شکل 8 ) که در بالای کمک نصب شده است ، چرخش مجموعه کمک و سگدست را ،
همراه با چرخ ها ، برای هدیات خودرو امکانپذیر می کند . بازوهای زاویه دار یا
سرهای میل موجگیر به سرهای خارجی طبقهای پایین متصل می شوند. در نتیجه میل موجگیر
مانند میل تعادل نسان داده شده در شکل 4 یا شکل 5 عمل می کند. میل موجگیر طبقهای
پایین را در جای خود نگه می دارد و در عین حال به کنترل بارهای طولی کمک می کند .
سر پایینی کمک در سگدست فرمان نصب می شود. - سر پایینی سگدست فرمان، به واسطه سیبک
و به سر خارجی طبق پایین متصل می شود(شکل 5 ) . وقتی لاستیک در دست انداز می افتد،
چرخ و فنر بالا یا پایین می روند . چرخاندن فرمان سبب می شود که جعبه فرمان
بازوهای سگدست فرمان را به طرف داخل یا خارج به حرکت در آورد در نتیجه مجموعه کمک
– فنر و سگدست فرمان به طرف داخل و خارج حرکت می کنند تا خودرو در جهت مورد نظر
راننده هدایت شود .

 

 

Description: شکل 7 – سیستم تعلیق جلو با کمک فنر که طبق بالا ندارد و زبق پایین آن از نوع تیری است میل موج گیر زبق پایین را نگه می دارد.

 

  Description: شکل 8 – تصال سر بالایی کمک فنر به اتاق خودرو . بلبرینگ به کمک امکان می دهد که همراه چرخ ها برای هدایت خودرو بپیچد.

شکل 8 – تصال سر بالایی کمک فنر به اتاق خودرو . بلبرینگ به کمک امکان می دهد که همراه چرخ ها برای هدایت خودرو بپیچد.

 

 

سیستم تعلیق
جلو با فنر موجگیر یا میل طبق

 

 در شکل 6 یک سیستم تعلیق جلو نشان داده شده که
در ان فنرهای موجگیر طولی به کار رفته است. سرهای عقبی فنرهای موجگیر به اتاق یا
شاسی خودرو متصل می شوند . سرهای جلویی این فنرها به طبقهای پایین اتصال دارند .
با روی پاشنه چرخیدن طبقهای فنرهای موجگیر یا میل طبقها پیچش پیدا می کنند . در
نتیجه این پیچش اثر جهشی پدید می آید با پیچاندن پیچ تنظیم ارتفاع در سر هر یک از
فنر های موج گیر، فنر کمی می چرخد و ارتفاه خودرو تنظیم می شود . در شکل 9 نوعی
سیستم تعلیق جلو با استفاده از فنرهای موجگیر عرضی نشان داده شده است که در
خودروهای موتور جلو دیفرانسیل عقب نصب می شود.

 

 

 

Description: شکل 9 – سیستم تعلیق جلو با فنر های موج گیر عرضی که در خودرو های موتور جلو و دیفرانسیل عقب به کار می رود.

 

سیستم
تعلیق جلو با فنر شمش

 

بعضی
از کامیون ها در سیستم تعلیق جلو فنر شمش (شکل 10 ) و اکسل جلو طبقی یا توپر دارند
. در این سیستم تعلیق، ممکن است برای اتصال سگدست فرمان به سر اکسل، به جای سیبک
از سنتر بولت استفاده شده باشد . فنرهای شمش را غالبا در بالای اکسل نصب می کنند
در نتیجه اتاق و شاسی بالا می آید و فاصله آن تا زمین بیشتر می شود. چنانچه که در
مورد فنر های شمش عقب دیدیم ، یک سر فنر شمش به وسیله فنر گیر به اتاق یا شاسی
متصل می شود . اتصال سر دیگر به واسطه قامه فنر انجام می شود. در نتیجه وقتی طول
موثر فنر تغییر می کند، فنر می تواند اندکی عقب و جلو برود .

 

 

  Description: شکل 10 – جلو بندی کامیون که در آن از یک اکسل طبقی تو پر (اس) و دو فنر شمش استفاده شده است.

شکل 10 – جلو بندی کامیون که در آن از یک اکسل طبقی تو پر (اس) و دو فنر شمش استفاده شده است.

 

منبع : وبلاگ دانش خودرو WWW.daneshkhodro.persianblog.ir

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

مقالات و مطالب آموزشی

اخبار شرکت

نحوه تحویل دستگاه |

 تحویل دستگاه در محل ماشین سازی امین صنعت اورین (یونارآک) و بعد از تست نهایی و آموزش و تسویه کامل انجام خواهد شد.

 

شبکه های اجتماعی

جهت مشاهده فیلم و تصاویر بیشتر به کانال ما بپیوندید

 آدرس کانال تلگرام      telegram.me/i_g_yonarak

اینستاگرام :   i.g.yonarak

 

تعدادی از نظرات مشتریان | نظرات مشتریان درباره شرکت ما

 • خدمات پس از فروش و گارانتی شما حائز اهمیت میباشد
  خدمات پس از فروش و گارانتی شما حائز اهمیت میباشد
  وجود خدمات پس از فروش و گارانتی محصولا برای بنده از همه چیز با ارزش تر هست .

  پاسخگویی و رفع ایرادات به موقع برای ما مشتریان از اهمیت بالایی برخورد است.

  آقای پشاپو آنلاین - شیراز

 • طراحی و پشتیبانی عالی هست، از شما متشکرم
  طراحی و پشتیبانی عالی هست، از شما متشکرم
  با تشکر از زحمات شما . طراحی و عملکرد دستگاه واقعا عالی هست بنده خیلی خرسندم هستم که دستگاه تولیدی شما قادر به تراش دیسک خودرو کامرا میباشد ، در حالی که دستگاهای مشابه خارجی از انجام عاجز ماندند

  ابراهیمی - کرج

   

آمار سایت

امروز17
دیروز24
این هفته17
این ماه702
مجموع12020

آی پی شما : 54.221.17.234
شما اینجا هستید: خانه مدارک شرکت بلاگ انواع سیستم تعلیق جلو