معرفی دستگاه فرز ساخت یونارآک

با ما همراه باشید

دستگاه ماشین کاری مدل X ساخت ایران

Building Engineering
A Building Engineer is recognised as being expert in the use of technology for the design, construction, assessment and maintenance of the built environment.
Learn More ...

مدل FU301 ساخت بلغارستان

Safety First
1.دارای سستم خنک کاری مایع
2.سیستم روغنکاری خودکار
3.سیستم دیجیتال قابل برنامه ریزی
4.دارای کنترل پنل قابل تنظیم جهت باردهی چندمرحله ای
5.حرکت خودکار تحت کنترل پنل در سه محور XYZ
6.قابلیت تغییر زاویه متّه ماشین کاری
Learn More ...

مدل FPU361 ساخت بلغارستان

اطلاعات بیشتر درمورد fpu361
1.دارای سستم خنک کاری مایع
2.سیستم روغنکاری خودکار
3.سیستم دیجیتال قابل برنامه ریزی
4.دارای کنترل پنل قابل تنظیم جهت باردهی چندمرحله ای
5.حرکت خودکار تحت کنترل پنل در سه محور XYZ
6.قابلیت تغییر زاویه متّه ماشین کاری