برای فعال سازی گارانتی، شما میبایست در پنل کاربری یونارآک حساب کاربری داشته باشید و یا یک حساب کاربری بسازید.
پس از وارد شدن به حساب کاربری و ورود به بخش گارانتی محصولات می توانید با ارسال شماره سریال، گارانتی محصول خود را فعال کنید، پس از ارسال درخواست، می توانید با مراجعه به بخش همه درخواست های شما(قبل از ورود به این لینک، شما میبایست به حساب کاربری خود وارد شده باشید) وضعیت درخواست گارانتی و همینطور وضعیت بقیه درخواست های خود را ببینید.

فعال سازی گارانتی محصولات یونارآک